Environmental Policy

 

 • Meeting and even exceeding the requirements of relevant environmental and energy legislation,
 • Trying to improve environmental and energy management systems continuously,
 • Minimizing the wastes, preventing the pollution in its source, using the energy efficiently and reducing the negative impacts of our activities on the environment,
 • Protecting the environment and spreading this principle to our whole environment, country and world,
 • Determining the risks for environmental emergencies and reducing them,
 • Developing employees and contractors by providing awareness educations concerning environmental awareness and the efficient use of energy,
 • Providing necessary human resources, technology and financial resources for reducing our impacts on the environment, and the efficient use of energy,
 • Making energy efficiency projects for reducing greenhouse gasses arising from production activities and displaying activities that will increase use of renewable energy resources,
 • Raising awareness of our suppliers and shareholders and encouraging them about green economy and energy efficiency studies.
Our major objectives and goals in accordance with our above commitments;
 
 • Reducing and preventing air and water pollution, leakage and spillages and noise as much as possible,
 • Reducing use of package, ensuring recycling the packages and reusing them,
 • Ensuring efficient use of energy and material and improving our energy performance continuously,
 • Keeping under control Environmental Factors arising from activities of our contractors,
 • Keeping under control and minimizing Environmental Factors concerning new products to be produced in the future or new processes and activities to be developed, preferring energy, efficient technology and practices,
 • Making energy efficiency projects for the efficient use of energy and displaying activities which will increase use of renewable energy resources,
 • Ensuring to provide energy efficient products and services in the production and in all our processes.
Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi, 
Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması, 
İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi, 
Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi, 
Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, dayanıklı tüketim sektöründe kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.